miércoles, 20 de noviembre de 2013

TOT PER TOTHOM: EL NOSTRE PROJECTE DE MATERIAL ESCOLAR I LLIBRES DE TEXT

Aquest curs hem posat en marxa el projecte TOT PER TOTHOM.

Un grup de mares i pares de l'AMPA, juntament amb l'equip de mestres, ens vam plantejar cercar noves vies per poder aconseguir reduir la despesa que les famílies haviem de fer en el material i els llibres dels nostres fills i filles. No es tracta de "donar" o de "regalar", perquè tot val uns diners, però sí de fer possible que tots els nens i nenes tinguin tot el que necessiten per treballar a l'escola, que el seu cost sigui el màxim d'ajustat possible, i que sigui assequible per tothom, independentment de la situació econòmica en la que cada família es trobi.

Un cop començat el curs, la nostra valoració es positiva: hem aconseguit que moltes famílies de l'escola s'associïn a l'AMPA, hem disminuit radicalment els deutes i el que és més important, tots els nens i nenes de l'escola tenen tot el material i llibres que els cal des de el primer dia de curs, afavorint l'equitat i la no-discriminació.

Aquest és un projecte conjunt de l'Escola Montbaig, l'AMPA i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, que inicialment tindrà una durada de 2 cursos, però que esperem pugui continuar molt més temps.

Felicitats a tots i totes!Este curso hemos puesto en marcha el proyecto TOT PER TOTHOM.

Un grupo de madres y padres del AMPA, junto con el equipo de educativo, nos planteamos buscar nuevas vías para conseguir disminuir el gasto que las familias hemos de hacer en el material y los libros de nuestros hijos e hijas. No se trata de "donar" o de "regalar", porque sabemos que todo vale dinero, pero sí de hacer posible que todos los niños y niñas tengan todo lo que necesitan para trabajar en la escuela, que su coste sea lo máximo ajustado posible y que además sea asequible para todos, independientemente de la situación económica de cada familia.

Una vez comenzado el curso, nuestra valoración es muy positiva: hemos conseguido que muchas familias de la escuela se asocien al AMPA, han disminuido radicalmente las deudas y lo que es más importante, todos los niños y niñas de la escuela tienen el material y libros que necesitan desde el primer día, favoreciendo la igualdad y la no-discriminación.

Este es un proyecto conjunto de la Escola Montbaig, el AMPA y el Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, que inicialmente tiene una duración de 2 cursos, pero que esperamos pueda continuar mucho más tiempo.

¡Felicidades a todos y todas!

1 comentario:

Luis Pérez dijo...

Gràcies pel vostre esforç i compromís. I felicitats per obrir un camí modèlic cap a la igualtat en l'accés a l'educació.

Gracias por vuestro esfuerzo y compromiso. Y felicidades por abrir un camino modélico hacia la igualdad en el acceso a la educación.